dinsdag 9 februari 2010

Vorming

't Is een mysterie
Iedereen denkt anders
Iedereen kijkt anders
Iedereen wil anders
Iedereen ziet er anders uit
't Is een wonder
Kun je zien hoe gedetaileerd de wereld is?
In alles en iedereen zit energie
Is 't niet wonderbaarlijk?
Don't like the picture that much at all, but it brings me old and lovely memories

1 opmerking: